Laser

Laserbehandling


Laser är en mycket effektiv, smärt- och riskfri metod för behandling av de flesta former av smärta och inflammation samt de flesta typer av skador genom att laserljuset påskyndar läkningsprocessen.

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menar man ljus som har en enda våglängd. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finns svagare lasrar som kan läka och lindra mediciniska problem. Dessa kallas också för lågeffektslasrar och används med goda resultat vid behandling av människor och djur.

När man belyser med en sådan laser sker ett energieupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt.

Vilka effekter ger då detta energieupptag?

 • stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
 • minskar smärta
 • reducerar inflammation
 • reducerar svullnader och ödem
 • främjar läkning

Exempel på laserindikationer hos djur:

 • muskelspänningar / -inflammationer
 • muskelbristningar / - rupturer
 • ledinflammation
 • artros/förslitningar i ledbrosk
 • senskador
 • bursit (slemsäckinflammation)
 • vattensvans

Hur går behandlingen till?


Laserljuset kommer ut ur ett handstycke och med det belyser man området där problemet sitter.

Laserbehandlingen gör inte ont, den upplevs snarare som avslappnande. Dock kan det förekomma en så kallad läkningssmärta inom 6 - 24 timmar efter behandlingen. Denna smärtan varar sällan längre än någon dag och är i grunden positiv eftersom det visar att man reagerar på behandlingen.

Det kan också förekomma en så kallad skenfriskhet genom smärtlindringen som lasern ger. Därför är det mycket viktigt att inte låta hunden överbelasta sig. Ibland räcker det med en eller några få behandlingar, ibland behövs det flera behandlingar inom 2 - 3 veckor eller över en ännu längre tid.

I vissa enstaka fall kan det vara så att behandlingen inte alls fungerar.

Observera att det gäller karenstid av 7 dygn för tävlande hundar.

Äter din hund medicin som medför ökad ljuskänslighet ska laserbehandling undvikas.

Jag använder en laser av det svenska företaget Irradia AB i Spånga. Mer information hittar du på deras hemsida www.irradia.se.